Evlenme Ehliyeti ve Evlenme Engelleri

Evlenme Ehliyeti Evlenme Engelleri

Evlenme Ehliyeti ve Evlenme Engelleri

Evlenme ehliyeti ve evlenme ehliyeti engelleri, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.

Erkek veya kadın, on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve çok önemli bir sebebin varlığında, on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Hakim tarafından bu hususta karar vermeden önce, olanak bulunması halinde, ana ve baba veya vasiyi dinler.

Ayırt etme gücüne sahip olmayanlardan, küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Hakim, bu konuda yasal temsilciyi dinledikten sonra, yasal temsilcinin haklı bir sebep olmaksızın izin vermemesi durumunda, evlenmek için başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

 

Medeni Kanunda Düzenlenen Evlenme Engelleri

Hısımlık

Aşağıda belirtilen hısımlık durumlarında, evlenme kanunen yasaktır:

  • Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında
  • Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında
  • Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında

 

Önceki Evlilik

Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir.

 

Kadın İçin Bekleme Süresi

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmeden evlenemez. Bu süre dolmadan kadının doğurması halinde, süre biter ve üç yüz günün tamamlanması beklenmez.

Kadının önceki evliliğinden hamile olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri durumunda, mahkeme bu süreyi kaldırır.

 

Akıl Hastalığı

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça, evlenemezler.