Arabuluculuk

Dava Şartı Arabuluculuk

Dava Şartı Arabuluculuk Nedir? Hangi durumlarda, arabuluculuk dava şartıdır, arabulucuya başvurmadan dava açılabilir mi? Dava Şartı Arabuluculuk süreci nasıl işler, neler yapılır?

Arabuluculuk Faaliyeti

Arabuluculuk Faaliyeti   Arabulucuya Başvuru Hangi Aşamada Yapılabilir? Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda teşvik edebilir. Bu amaçla; tarafları arabuluculuk faaliyeti ve esasları, süreç ve hukuki sonuçlar hakkında aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin …

Arabulucuların Yükümlülükleri

Arabulucuların Yükümlülükleri ve Hakları Arabulucuların yükümlülükleri ve hakları, aşağıdaki başlıklar altında anlatılmaktadır.   Arabulucu Unvanını Kimler Kullanabilir? Arabulucu unvanı ve bu unvanın sağladığı yetkiler, sadece arabulucular siciline kayıtlı arabulucular tarafından kullanılabilir. Hukuk uyuşmazlıklarında, arabulucular haricinde, her ne nam altında olursa olsun taraflar arasında iletişim ve …

Arabulucular Sicili

Arabulucular Sicili   Arabulucular Sicili Tutulması Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış kişilerin sicilleri, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulur. Bu sicile, arabulucular sicili denir. Sicilde kişinin ad ve soyadı, uzmanlık alanı, varsa diğer mesleği, iş adresi ve …

Arabuluculuk Sınavı

Arabuluculuk Sınavı Arabuluculuk Sınavı İlke ve Kuralları Sınav Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların arabulucular siciline kayıt olabilmeleri için, yapılacak yazılı sınavda (arabuluculuk sınavı) başarılı olmaları zorunludur. Arabuluculuk sınavı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’ne uygun olarak, aşağıda detayları anlatıldığı şekilde uygulanır. Başarılı olanların sınav sonuçları, sicile kayıt işlemleri …

Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk Eğitimi ve Arabuluculuk Eğitim Kuruluşları Arabuluculuk Eğitimi Arabuluculuk eğitimi alabilmek için, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak koşulu vardır. Arabuluculuk eğitimi, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan bir eğitimdir. Arabuluculuk eğitimi, …

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Nedir? Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda arabuluculuk tanımı; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de …