Avukat/Arabulucu Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU, 1980 yılında Silifke’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Silifke’de tamamlamış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını Ankara Barosu’nda yapan Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU, halen Ankara’da avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmıştır.

2013 yılında arabuluculuk eğitimi alarak, sınavı başarıyla geçerek arabuluculuk yapma hakkı kazanmıştır. Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku ve İş Hukuku alanlarında uzman arabulucu olarak çalışmaktadır.

Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nün düzenlediği iki yarı yıllık Ticaret Hukuku Programına devam ederek, sınavda başarılı olmuş ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Seminerine katılarak, sertifika almaya hak kazanmıştır.

Avrupa Konseyi Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi (HELP-Human Rights Education for Legal Professionals) Platformu Eğitici Sertifikasına sahiptir.

Görev alınan projeler:

  • Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Projesinde Ulusal Uzman
  • Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesinde Ulusal Uzman
  • Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesinde Ulusal Uzman
  • Avrupa Konseyi’nin Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesinde Ulusal Uzman
  • Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinde Ulusal Uzman
  • Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi Projesinde Ulusal Uzman
  • Avrupa Konseyi’nin Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinde Eğitmen
  • Ankara Barosu ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülen Çocuğun Yüksek Yararı Nedir Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi

Ankara Barosu Dergisi’nin genel sekreterliğini yapmıştır. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesidir. TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) Ankara Barosu Temsilciliği yapmıştır. Ankara Barosu Gelincik Merkezi Danışma Kurulu üyesidir.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği denetleme kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gazete, dergi ve çeşitli mecralarda yayımlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır.

 

 

İLKELERİMİZ

Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Etik Kuralları ile belirlenmiş kural ve kaidelere uygun bir biçimde, avukatlık mesleğini icra etmek.