Avukat/Arabulucu Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU, 1980 yılında Silifke’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Silifke’de tamamlamış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını Ankara Barosu’nda yapan Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU, halen Ankara’da avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmıştır.

2013 yılında arabuluculuk eğitimi alarak, sınavı başarıyla geçerek arabuluculuk yapma hakkı kazanmıştır.

Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nün düzenlediği iki yarı yıllık Ticaret Hukuku Programına devam ederek, sınavda başarılı olmuş ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Seminerine katılarak, sertifika almaya hak kazanmıştır.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından düzenlenen, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Projesinde görev almıştır.

Ankara Barosu Dergisi’nin genel sekreterliğini yapmaktadır. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesidir. TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) Ankara Barosu Temsilciliği yapmıştır.

Gazete, dergi ve çeşitli mecralarda yayımlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır.

 

 

İLKELERİMİZ

Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Etik Kuralları ile belirlenmiş kural ve kaidelere uygun bir biçimde, avukatlık mesleğini icra etmek.