Miras Hukuku

Mirası Paylaşma Davası

Miras Paylaşımı Davası, Mirasın Paylaşılması, Miras Ortaklığı, Mirası Paylaşma Sözleşmesi Bu yazıda, mirasın paylaşımı ve mirası paylaşma davası, miras ortaklığı, mirası paylaşma sözleşmesi, mirasta (mirasın paylaşılmasında) denkleştirme; aşağıdaki ilgili başlıkların altında anlatılmaktadır.   Mirasın Paylaşılması ve Miras Ortaklığı Nedir? Mirasın paylaşılması, birden çok mirasçı varsa …

Mirasta Bölünemez Tarım Arazileri

Mirasta Tarım Arazilerinin Paylaşımı, Bölünemez Arazi Büyüklüğü, Asgari ve Yeter Gelirli Tarım Arazisi Büyüklüğü Miras bırakılan tarım arazileri söz konusu olduğunda, mirasta bu tarım arazilerinin paylaşımı, özel düzenlemelere tabidir. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kavramları üzerinden, tarım arazileri için bölünemez …

Tenkis Davası ve Mirasta Saklı Pay

Mirasta Saklı Pay ve Tenkis Davası Mirasta Saklı Pay Nedir? Saklı Paylı Mirasçılar ve Mirasta Saklı Pay Oranları Mirasta tenkis davası konusuyla ilgili, öncelikle mirasta saklı pay, mirasta saklı pay oranı ve saklı paylı mirasçıları tanımlamak gerekir. Zira, tenkis davası, saklı paylı mirasçıların mirastaki saklı …

Vasiyetnamenin İptali Sebepleri ve Davası

Vasiyetnamenin Geçersizliği ve İptali Davası Vasiyetnamenin İptali ve Davası Nedir? Vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin aşağıda belirtilen geçerlilik koşullarını taşımadığı durumlarda, yani geçersizliği durumunda, Medeni Kanun tarafından belirlenmiş olan geçersizlik yöntemidir. Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin geçerliliği koşullarının olmaması durumunda başvurulabilecek hukuki itiraz yolu, yani açılabilecek dava türüdür. …

Mirastan Mal Kaçırma Davası (Muris Muvazaası)

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Durumunda Mirasçıların Dava Hakkı Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir? Mirastan mal kaçırma; bir kimsenin, mirasçısını veya mirasçılarını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini farklı şekilde (örneğin …

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nasıl Alınır, Nedir, Davaları Nelerdir? Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? Mirasçılık belgesi, diğer adıyla veraset ilamı, ölenin (miras bırakanın) mirasçılarını, her bir mirasçının miras payıyla birlikte gösteren resmi belgeye denir. Mirasa konu mal varlığının mirasçılar tarafından üzerinde tasarrufta bulunulabilmesi, miras bırakandan …

Vasiyet ve Miras Sözleşmesi

Ölüme Bağlı Tasarruflar – Vasiyet, Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi Vasiyet, Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi Farkı Nedir? Vasiyetname ve miras sözleşmesi, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardır. Vasiyetname; miras bırakanın ölümünden sonra yapılmasını istediği hususları içeren, kişiye bağlı, şekli ve her zaman dönülebilen, miras bırakanın ölümünden sonra …

Yasal Mirasçılar ve Mirasçılık

Yasal Mirasçılar ve Pay Oranları, Atanmış Mirasçılar, Mirasçılıktan Çıkarma, Mirastan Yoksunluk Bu yazıda, yasal mirasçıların ve atanmış mirasçıların kim olduğu, mirasçılıktan çıkarma ve mirastan yoksunluk konuları ilgili başlıklar altında anlatılmaktadır.   Yasal Mirasçılar Kimdir ve Yasal Miras Payı Oranları Nedir? Yasal mirasçılar, Medeni Kanunda kan …

Mirasın Açılması ve Mirasın Kazanılması

Mirasın Açılması ve Mirasın Kazanılması Bu yazıda ilgili başlıklar altında, Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları Tarafından Mirasın Kazanılması, Ölüm ve Gaiplikte Mirasın Açılması ve Miras Ehliyeti anlatılmaktadır.   Mirasın Açılması ve Mirasın Açılma Zamanı Mirasın açılma zamanı, miras bırakanın öldüğü veya gaipliğine karar verildiği zamandır. Mirasın …

Mirasın Reddi, Reddi Miras Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Nedir ve İlgili Davalar Mirasın Reddi (Reddi Miras) Nedir? Mirasın reddi, yani reddi miras, ölenin (miras bırakanın) yasal veya atanmış mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını ve dolayısıyla mirasın doğurduğu hak ve yükümlülüklerini reddetmelerine denir. Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Medeni Kanunda …