Aile Hukuku

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı, Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacak Davası, Katılma Alacağı Davası, Katkı Payı Alacağı Davası, Değer Artış Payı Alacağı Davası, Ziynet Eşyası ve Çeyiz Eşyasının İadesi, Boşanmada Mal Paylaşımı Yargıtay Kararları

Boşanmada Tazminat ve Nafaka

Boşanmada Maddi Tazminat, Manevi Tazminat ve Nafaka Aşağıdaki başlıklar altında belirtilen koşulların varlığında, taraflar boşanmada tazminat ve nafaka isteyebilirler. Boşanma nedeniyle tazminat ve nafaka, boşanma davası içerisinde de istenebilir, boşanmanın kesinleşmesinden sonra ayrı bir tazminat ve/veya nafaka davası açılmak suretiyle de istenebilir. Boşanma davasında tazminat …

Evliliğin İptali Davası

Medeni Kanunda Batıl Olan Evlenmeler  Evliliğin iptali ile ilgili hükümler, Medeni Kanunun 145 – 160. maddelerinde düzenlenmiştir. Evliliğin iptalini, yani evliliğin geçersizliğini gerektirebilecek sebepler, mutlak butlan sebepleri ve nisbi butlan sebepleri olarak ikiye ayrılır. Bu şartları taşıyan evlilikler, batıl olan evlenmeler, yani geçersiz olan evlenmelerdir. …

Nişanlanma Nedir? Nişanın Bozulmasında Tazminat Hakkı

Aile Hukukunda Nişanlanmanın (Nişanın) Hukuki Niteliği Nişanlanma, Medeni Kanunun 118 – 123. maddelerinde düzenlenmiştir. Hukuken kabul edilebilir bir nişanlanma için, iki tarafın serbest iradeleriyle evlenme vaadinde bulunmuş olması gereklidir. Ancak nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya …

Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri

Evlilikte Eşlerin Hakları ve Yükümlülükleri Evlilikte eşlerin hak ve yükümlülükleri, Medeni Kanunun Evliliğin Genel Hükümleri başlığı altında düzenlenmiştir. Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Böylelikle, evlilik birliğinde eşlerin hak ve yükümlükleri de doğar. Eşler, evlilik birliğinin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim …

Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu ve Aile Konutu Şerhi   Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekan (konut) olarak tanımlanabilir. Aile konutu şerhi ise, tapu kütüğüne, bu konutun aile konutu olduğuna dair konan şerhtir.   Aile Konutu Nedir? Aile konutunun düzenlenmiş olduğu Medeni kanunun 194. maddesinde aile …

Evlenme Ehliyeti Evlenme Engelleri

Evlenme Ehliyeti ve Evlenme Engelleri Evlenme ehliyeti ve evlenme ehliyeti engelleri, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Erkek veya kadın, on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve çok önemli bir sebebin varlığında, on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Hakim …

Velayet Nedir?

Velayet, Çocuklar Bakımından Anne ve Babanın Hakları   Velayet Nedir? Velayet Hakkı Kime Aittir? Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet, ana ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. …