Tüketici Hukuku

Tüketici Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk 27 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, tüketici uyuşmazlıklarında, tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73. maddesinde, 27 Temmuz 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapılarak, tüketici davalarında zorunlu arabuluculuk hakkında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.   Tüketici …

Devre Tatil Devre Mülk Sözleşmesi

Devre Tatil Sözleşmesi, Devre Mülk Sözleşmesi ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi Devre Tatil Sözleşmesi Nedir? Devre Mülk Nedir? Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkanı …

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicilerin Hakları   İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşme Nedir? Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında; Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan, Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle …

Mesafeli Sözleşmeler

Tüketici Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler   Mesafeli Sözleşme Nedir? Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan …

Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Mahkemeleri Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda, tüketici mahkemeleri görevlidir. Tüketici mahkemelerde açılacak kimi davalar için, 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. Yani, bu davaların tüketici mahkemesinde açılabilmesi için, zorunlu arabuluculuk sürecinin tamamlanmış ve bu süreç sonunda …

Paket Tur Sözleşmesi

Paket Tur Sözleşmeleri   Paket Tur Sözleşmesi Nedir? Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı …

Ayıplı Hizmet

Hizmetin Ayıplı Olması Durumunda Tüketicinin Hakları Nelerdir?   Ayıplı Hizmet Nedir? Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında …

Tüketici Kredisi Sözleşmesi

Tüketici Kredileri   Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Nedir ve Nasıl Kurulur? Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder. Kredi kartı sözleşmeleri de, faiz …

Konut Finansmanı Sözleşmesi

Konut Finansmanı Sözleşmeleri  Konut finansmanı sözleşmeleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir.   Konut Finansmanı Sözleşmesi Nedir? Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı …

Ayıplı Mal

Malın Ayıplı Olması Durumunda Tüketici Hakları   Ayıplı Mal Nedir? Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet …