Borçlar Hukuku

Tacir Nedir, Tacirin Yükümlülükleri

Tacirin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları, Tacir Olmanın Hükümleri Ticari İşletme Nedir? Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedefleyen faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için …

Kira Tespit, Tahliye ve Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi, Kiralananın Tahliyesi ve Kira Bedelinin Tespiti Davaları Kira tespit davası, kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın tahliyesi davası ve bu hususlara ilişkin Borçlar Kanunundaki düzenlemeler, aşağıdaki ilgili başlıklar altında anlatılmaktadır. Konut ve İşyeri Kira Sözleşmesinin Feshi Konut ve işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli …

İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz İşlemleri ve İcra Takibine İtirazla İlgili Davalar Bu yazıda; icra takibine itiraz işlemleri, alacaklı tarafından itirazın hükümden düşürülmesi amacıyla yapılan işlemler olan itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması davası, itirazın geçici olarak kaldırılması ve borçlu tarafından açılabilecek menfi tespit davası ile ilgili bilgiler, …

Çekin Unsurları, Devri (Ciro Edilmesi), Ödenmemesi

Çekin Zorunlu Unsurları, Devri (Ciro Edilmesi), Şekil Şartları, Ödenmesi, Ödenmemesi, Çek Tazminatı Çekin zorunlu unsurları, çekin şekil şartları, çekin devri (ciro edilmesi), çekin ödenmesi, çekin ödenmemesi, çekin karşılıksız çıkması, çekte karekod kullanımı, çek tazminatı ile ilgili hususlar, Türk Ticaret Kanununun 780. ve takip eden maddelerinde …

Komisyon Sözleşmesi

Komisyon Sözleşmesi Nedir? Komisyon sözleşmesi, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına ve vekalet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir. Yani, komisyon sözleşmesinde, alım veya satıma konu olan malın alımı veya satışı için, malın sahibi tarafından komisyoncuya vekalet verilmiş olmaktadır. Bir başka …

Alacak Zamanaşımı

Alacak Zamanaşımı Süresi Alacaklar için zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu 146. – 161. maddelerde düzenlenmiştir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. Alacak zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez.   Beş Yıllık Alacak Zamanaşımı Süresi Olan Alacaklar Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı alacak …

Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Ermesi

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir? Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Ermesi. Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri Nelerdir? Cari Hesap Alacağı, Cari Hesap Borcu, Cari Hesap Kayıtları, Cari Hesap Bakiyesi, Cari Hesap İcra Takibi, Cari Hesap Açık Hesap Farkı, Cari Hesap Sözleşmesi Yargıtay Kararları...

Haksız Rekabet Davası

Haksız Rekabet Halleri ve Davaları Haksız Rekabet Nedir? Haksız rekabet, rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalardır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki …

İftira Sebebiyle Manevi Tazminat

İftira Nedeniyle Manevi Tazminat Davası İftira Sebebiyle Manevi Tazminat Davası Hangi Durumda Açılabilir? İftira sebebiyle manevi tazminat davası ya da hakaret sebebiyle manevi tazminat davası, iftira ya da hakaret nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini ve kamuoyu nezdinde küçük düşürüldüğünü iddia eden kişi tarafından açılabilir. …

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas Yıl/No: 2016/11430 Karar Yıl/No: 2018/4046 Karar tarihi: 11.04.2018 TAZMİNAT DAVASI – ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI – DAVACILARIN TALEBİNİN DOĞRUDAN KENDİLERİ ÜZERİNDE DOĞAN DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARINA İLİŞKİN OLMASI – DESTEĞİN KUSURUNUN DAVACILARA YANSITILAMAYACAK OLMASI – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ ÖZET: Dosya içerisindeki bilgi …