SEHER KIRBAŞ CANİKOĞLU AVUKATLIK & ARABULUCULUK BÜROSU

iletişim bilgileriÇALIŞMA ALANLARI

Çalışma Alanlarımız

Çalışma alanlarımızla ilgili makalelere
aşağıdaki ilgili bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Neden Bir Avukattan Hukuki Yardım Almalıyız?

Avukatın görevi, somut olaya soyut hukuk kuralının nasıl uygulanacağını belirlemektir.
Hukukun teknik ve karmaşık yapısı, davalarda avukat yardımını zaruri kılmaktadır. Somut olay hakkında hangi kanunların, yönetmeliklerin, kanun hükmünde kararnamelerin, yargısal içtihatların/mahkeme kararlarının uygulanacağını bilmek; hukuk eğitimi almayan bir birey için zordur. Zira tek bir olayın birden çok yasayı/yönetmeliği/KHK’yı/içtihadı ilgilendirdiği durumlara, sıkça rastlanmaktadır. Somut olaya hangi kuralın uygulanacağını bütünlüklü bir biçimde değerlendirebilmek, avukatların uzmanlık alanıdır.
Avukat yardımından yararlanmadan takip edilen davalarda; süresinde dava açmamak, süresinde itiraz etmemek, yanlış mahkemede dava açmak, talepleri yanlış ve eksik iletmek gibi; geriye dönüşsüz hatalar yüzünden maddi/manevi birçok hak kaybı yaşanmaktadır.
Avukat, hukuk alanında uzman kişi olarak, dava konusu olayı objektif bir biçimde değerlendirip, hukuken nasıl konumlandırılması gerektiğine karar verebilecektir.

Çalışma alanlarımızın detayları için tıklayın.

Son Eklenen Makaleler

Sitemizin Makaleler bölümünde ilgili başlıklar altına sürekli yeni makaleler eklenmektedir. Mevcut makalelerde de, güncellemeler yapılmaktadır.

ARABULUCULUK

Büromuzda, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri, işçi-işveren uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları, kira uyuşmazlıkları, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları gibi her özel hukuk uyuşmazlığı için ihtiyari arabuluculuk hizmeti verilmektedir.
Ayrıca, dava şartı arabuluculuk kapsamındaki işçi-işveren uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar ve tüketici uyuşmazlıkları için de arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

ARABULUCULUKLA İLGİLİ MAKALELER İÇİN TIKLAYIN

Arabuluculuğun Olumlu Yönleri

 • Diyalog İmkânı

  Arabuluculuk, taraflara diyalog kurma imkânı sağlayarak; kendilerine ve somut duruma özel çözüm üretme ve dolayısıyla tatmin olma imkânı sağlamaktadır. Taraflar kendilerini açık bir biçimde ifade edebilme şansı bulduklarından sorunun temeline yönelik çözüm bulunabilmekte ve tarafların ilişkisinin devamı mümkün olmaktadır.

 • Ekonomik

  Arabuluculuğun kısa sürede sonuçlanması ekonomik bir yöntem haline getirmektedir. Ayrıca dava açmak için yapılan giderler ile karşılaştırıldığında arabuluculuk masrafının çok daha az olduğu açıktır.

 • Kısa Sürede Çözüm

  Arabuluculuk çok kısa sürede sonuçlanan bir yöntemdir. Uyuşmazlığın derinleşmeden ve kronikleşmeden kısa sürede çözümü hem tarafların ilişkilerini devamına hizmet etmektedir.

 • Tarafların Kontrolü

  Arabuluculuğun en temel ilkelerinden birisi iradi olmasıdır. Arabuluculuğa başvurmak da, devam ettirmek de, sonuçlandırmak da tarafların iradesine bağlıdır. Anlaşma olacaksa hangi şartlarda olacağı taraflarca belirlenir, herhangi bir müdahale ve zorlama söz konusu değildir, bu da tarafların tatminini sağlamaktadır.

 • Gizlilik

  Arabuluculuk süreci başından sonuna kadar gizlidir. Gizlilik ilkesi, tarafların sürece olan güvenini sağlamaktadır. Gizlilik ilkesi sayesinde, arabuluculuk süresince ileri sürülen beyanlar ve kabuller yargılamada tarafların aleyhine kullanılamayacaktır.

 • Azalan Dava Yükü

  Uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi, yargının iş yükünü de doğal olarak azaltacaktır. Bu sayede mahkemeler mevcut dosyalara daha fazla zaman ayırabilecek ve daha adil ve doğru kararlar verilebilecektir.