İnsan Hakları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AİHM Bireysel Başvuru Bu yazıda, öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Mahkemenin yapısı, akabinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkında detaylar anlatılmaktadır.   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi …

Birleşmiş Milletler Denetim Usulleri, Sözleşmeleri

Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Alanında Denetim Usulleri, Sözleşmeleri ve Belgeleri   Birleşmiş Milletler Denetim Usulleri İnsan hakları alanında Birleşmiş Milletler denetim usulleri, iki farklı grupta değerlendirilir. Bu denetim usulleri, aşağıda verilmiştir: Şarta Dayalı (Şart Temelli) Denetim Usulleri Sözleşmeye Bağlı Denetim Usulleri İlk grupta yer alan …

Birleşmiş Milletler Şartı ve Organları

Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Şartı (Antlaşması), Birleşmiş Milletler Organları   Birleşmiş Milletler’in Kuruluşu ve Birleşmiş Milletler Şartı (Antlaşması) Birleşmiş Milletler, 51 kurucu üye ülke tarafından 1945 yılında kurulmuştur. Türkiye de, bu 51 kurucu üye ülkenin arasındadır. Halen 193 devlet Birleşmiş Milletler’e üyedir. Birleşmiş Milletler’in Genel …

Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu – Venedik Komisyonu Nedir?

Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu – Venedik Komisyonu   Venedik Komisyonu Nedir? Venedik Komisyonu, anayasal konularda Avrupa Konseyinin danışma organıdır. Komisyonun resmi adı Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonudur. Komisyonun daha yaygın ve bilinen adı, genel kurul toplantıları Venedik’te yapıldığı için, Venedik Komisyonudur. Venedik …

İstanbul Sözleşmesi Nedir?

İstanbul Sözleşmesi – Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Yaygın kullanılan adıyla İstanbul Sözleşmesi, yani Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme”, 11 Mayıs 2011 tarihinde …

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Türkiye’de İstanbul Sözleşmesine taraf olunmasından sonra, 6284 Sayılı Kanun (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) çıkartılmıştır. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 Sayılı Ailenin Korunması …

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine (AYM) Bireysel Başvuru   Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nedir? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin, kamu gücü tarafından …