Ceza Hukuku

Ceza Davalarında Avukat Zorunluluğu

Ceza Davasında Müdafi (Avukat) Zorunluluğu, Avukat Talebi ve Görevlendirilmesi, Avukatın Dosya İnceleme Yetkisi Ceza davalarında avukat zorunluluğu veya ceza soruşturmasında avukat zorunluluğu olan durumlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 74, 101, 150, 204 ve 247. maddelerinde düzenlenmiştir.   Şüphelinin veya Sanığın Müdafi (Avukat) Seçimi Şüpheli veya sanık, …

Anayasal Düzene Karşı Suçlar

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı İşlenen Suçlar ve Cezaları Nelerdir? Anayasayı İhlal Suçu ve Cezası, Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu ve Cezası, Yasama Organına Karşı Suç ve Cezası, Hükümete Karşı Suç ve Cezası, T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyan Suçu ve Cezası. Anayasal …

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim Suçları (Bilişim Alanında Suçlar)   Bilişim Suçları Nelerdir? Bilişim suçları, Türk Ceza Kanununun 243-245. maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununda düzenlenen tanımlarıyla bilişim suçları, aşağıda verilmiştir: Bilişim sistemine girme suçu Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu Banka veya kredi kartının kötüye …

Seri Muhakeme Usulü Nedir?

Seri Muhakeme Usulü Seri Muhakeme Usulü Nedir, Hangi Suçlarda Uygulanır? Seri muhakeme usulü, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan, Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesinde düzenlenmiş, hızlı bir muhakeme yöntemidir. Seri muhakeme usulü, Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından uygulanır. Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak …

Basit Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulü   Basit Yargılama Usulü Nedir, Hangi Mahkeme Tarafından ve Hangi Suçlarda Uygulanır? Basit yargılama usulü, asliye ceza mahkemeleri tarafından, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanabilecek, hızlı ve sade …

Adli Kontrol

Ceza Muhakemesinde Adli Kontrol Kararı Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Kanunda tutuklama yasağı öngörülen durumlar olan aşağıdaki suçlarda da, adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir: sadece adli …

Uyuşturucu Madde Suçları

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, Türk Ceza Kanununun Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde, madde 188 – 191’de düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununun bu maddelerinde düzenlenmiş olan uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili suçlar, şunlardır: Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu, Uyarıcı Madde Ticareti …

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma, Adli Para Cezası

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma, Adli Para Cezası, Denetimli Serbestlik Uygulanarak Cezanın İnfazı Kamuya yararlı bir işte çalıştırma, adli para cezalarının infazı ve denetimli serbestlik tedbiri uygulayarak cezanın infazı, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanunda tanımlanmış infaz yöntemlerindendir.   Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Nedir? …

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler, Türk Ceza Kanununda aşağıdaki nedenler olarak belirlenmiştir: Kanunun Hükmü ve Amirin Emri Meşru Savunma (Meşru Müdafaa) ve Zorunluluk Hali Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası Sınırın Aşılması Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit Haksız …

İfade Alma ve Sorgu

İfade Alma ve Sorgu Usulü, İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller Şüpheli veya sanığın ifadesinin alınması veya sorgulanmasında uyulması gereken usuller ve şüpheli veya sanığın ifadesinin alınması veya sorgusunda uygulanması yasak usuller, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir.   Şüpheli veya Sanığın İfade ve Sorgusunda Dikkat Edilecek …