İş Hukuku

İhbar Tazminatı Davası

İhbar Tazminatı Nedir, İhbar Tazminatı Davası ve Şartları, İhbar Süresi Bu yazıda, ihbar tazminatı davası, davanın nerede, ne kadar sürede ve ne şekilde açılabileceği, ihbar tazminatı alma şartları ve ihbar süresi konuları, ilgili başlıklar altında anlatılmaktadır.   İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Süresi Nedir? İhbar tazminatı, …

İşe İade Davası ve Tazminatı

İşe İade Davası, İşe İade Şartları, İşe Başlatmama Tazminatı, Boşta Geçen Süre Ücreti (Tazminatı) Bu yazıda, işe iade davası, işçinin hangi durumlarda işe iade talep edebileceği, işe iade davasında karar verilecek tazminatlar olan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti (tazminatı) ilgili başlıklar altında …

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem Tazminatı Davası ve Kıdem Tazminatı Şartları Bu yazıda, kıdem tazminatı davasının nerede ve nasıl açılacağı, kıdem tazminatı alma şartları ve kıdem tazminatını hak edebilmek için gereken durumlar, kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı ilgili başlıklar altında anlatılmaktadır.   Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, işçiye işveren tarafından …

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yükümlülükleri​ Nelerdir? İşverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri, ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında temel kanun olan, 2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki, işverenin iş sağlığı …

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası (Sigortalılığın Tespiti Davası) Nedir ve Kime Karşı Açılır? Hizmet Tespiti Davasında Hak Düşürücü Süre, Yetkili ve Görevli Mahkeme, İspat ve Deliller, Hizmet Tespiti Davası Yargıtay Kararları

İşyerinde Psikolojik Taciz, Mobbing

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerinde psikolojik taciz; mobbing, yıldırma ve bezdiri olarak da adlandırılmaktadır.   İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedir? İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya …

Haklı Nedenle Fesih

Haklı Sebeple Fesih İş sözleşmesi, işçi tarafından veya işveren tarafından, belli koşulların varlığı halinde, haklı nedenle fesih edilebilir. Haklı nedenle fesih, aynı zamanda haklı nedenle derhal fesih olarak da adlandırılmaktadır. Buradaki derhal sözcüğünün anlamı, aşağıdaki başlıklar altında belirtilen koşulların varlığı halinde, haklı nedenle fesih hakkının …