Hukuk Muhakemeleri Kanunu

İhtiyati Tedbir

Hukuk Muhakemeleri Kanununda İhtiyati Tedbir   İhtiyati Tedbirin Şartları Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati …

Davadan Feragat, Davayı Kabul, Sulh

Hukuk Davalarında Davadan Feragat, Davayı Kabul, Sulh   Davadan Feragat ve Davayı Kabul Nedir? Davadan feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Davayı kabul ise, davacının talep sonucuna, davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir. Davayı kabul, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm …