Paket Tur Sözleşmesi Nedir?

Paket Tur Sözleşmesi

Paket Tur Sözleşmeleri

 

Paket Tur Sözleşmesi Nedir?

Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir:

  • Ulaştırma
  • Konaklama
  • Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetleri

Turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya tüketici tarafından belirlenmiş olması veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı fiyatlandırılması/faturalandırılması durumlarında da, paket tur sözleşmeleri için geçerli olan hükümler geçerlidir. Yani, bu durumlarda da, aşağıdaki başlıklar altında anlatılan yükümlülükler ve tüketici hakları geçerlidir.

Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı durumlarda (yurtdışı paket turlarda bu durumun bazen örneği görülebilir), paket tur aracısı şirket/acente, paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.

 

Paket Tur Düzenleyicisinin Yükümlülükleri

Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce, tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinin bir nüshasını kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye vermek zorundadır.

 

Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi durumlarında, bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi, sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhal iade etmesi zorunludur.

Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, tüketici sözleşmeden dönebilir. Bu durumlarda, paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin de, sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren tüketiciye derhal iade edilmesi zorunludur. Ancak, paket tur düzenleyicisi, tüketicinin sözleşmeden dönme anına kadar ifa etmiş olduğu edimler için, tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi, sözleşmenin hiç ifa edilmemesi veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle, tüketici, paket tur düzenleyicisinden, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.

Yukarıda anlatılan haklar söz konusu olduğunda, ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de, tüketici olarak kabul edilir.