Nişanlanma Nedir? Nişanın Bozulmasında Tazminat Hakkı

Nişanlanma Nedir? Nişanın Bozulmasında Tazminat Hakkı

Aile Hukukunda Nişanlanmanın (Nişanın) Hukuki Niteliği

Nişanlanma, Medeni Kanunun 118 – 123. maddelerinde düzenlenmiştir. Hukuken kabul edilebilir bir nişanlanma için, iki tarafın serbest iradeleriyle evlenme vaadinde bulunmuş olması gereklidir.

Ancak nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.

 

Nişanın (Nişanlanmanın) Bozulmasının Sonuçları, Maddi Manevi Tazminat

Nişanın Bozulmasında Maddi Tazminat

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür.

Aynı kural, nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın anne ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.

Nişanın Bozulmasında Manevi Tazminat

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

 

Nişanın Bozulmasında Hediyelerin Geri Verilmesi

Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse (nişan bozulursa), nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

 

Nişanın Bozulması Davalarında Zamanaşımı

Nişanlılığın sona ermesinden doğan yukarıda anlatılan dava hakları, nişanlılığın sona ermesinin üzerinden bir yıl geçince, zamanaşımına uğrar.