Veri Koruma Görevlisi

Veri Koruma Görevlisi

Veri Koruma Görevlisi Kimdir ve İlgili Mevzuat

Kişisel verilerin korunması alanında belirli bir sertifikaya sahip olan ve sertifikalandırıldığı program kapsamında kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilen kişidir.

Veri Koruma Görevlisi eğitimi, sınavı ve sertifikası işlemlerine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 6 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğin ve tebliğle birlikte oluşturulan sertifikasyon mekanizmasının amacı, kişisel verilerin korunması alanındaki mevzuata ilişkin verilen eğitimler ve sertifikaların kuralları ve standartlarının açıkça düzenlenmediği için kontrolsüz şekilde gelişen bu alanın yetkili ve akademik kaynaklardan alınacak eğitimle regüle edilmesidir.

 

Personel Belgelendirme Kuruluşu Nedir?

Personel Belgelendirme Kuruluşu, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından (TS) EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında akredite edilen, sertifikasyona ilişkin ilgili sınavlarda başarılı olanları belgelendirmeye yetkili kuruluşlardır.

 

Veri Koruma Görevlisi Sertifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sistemi (SERTABİS) Nedir?

Sertifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sistemi (SERTABİS), Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, sertifikasyon faaliyetinin tarafsız, şeffaf ve etkin sürdürülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan, personel belgelendirme kuruluşunun ve sertifika sahibi kişilerin bilgilerinin yanı sıra sertifikaların kapsamlarının, tarihlerinin, numaralarının, geçerlilik sürelerinin ve personel belgelendirme kuruluşunun bilgilerinin sorgulanabildiği sistemdir.

 

Veri Koruma Görevlisi Eğitimi

Veri Koruma Görevlisi Eğitimi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanarak yayımlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de tanımlanan sertifikasyon mekanizmasının ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu mekanizma, Temel Eğitim ve Sertifikasyon olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. Temel Eğitim Basamağı olarak belirlenen Veri Koruma Görevlisi Eğitimini alarak başarıyla tamamlayanlara, Katılım Belgesi verilecektir. Veri Koruma Görevlisi Eğitimi sonunda Katılım Belgesini alabilmek için, eğitime devam zorunluluğunu yerine getirmek ve eğitim sonunda yapılacak Temel Eğitim Sınavında başarılı olmak gereklidir.

 

Veri Koruma Görevlisi Sınavı

Veri Koruma Görevlisi sınavına, Veri Koruma Görevlisi Eğitimini başarıyla tamamlamış kişiler (Katılım Belgesi sahibi olanlar) veya Veri Koruma Görevlisi Sertifikasına sahip olup, sertifikanın geçerlilik süresinin 4 yıl olmasından dolayı, sertifikasını yenilemek isteyen kişiler katılabilir.

Sınav, akredite edilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılır.

Sınav  sonuçları  akredite  edilmiş  Personel  Belgelendirme Kuruluşları  tarafından akreditasyon ve program kuralları çerçevesinde değerlendirilir. Sınav sonuçlan sınavdan sonra 1 ay içinde Personel Belgelendirme Kuruluşu’nun resmi internet adresinde ilan edilir ve SERTABİS’e aktarılır.

 

Veri Koruma Görevlisi Sertifikası

Veri Koruma Görevlisi sertifikası alabilmek için, açılan sınavda başarılı olmak gerekiyor. Sınavda başarılı olan adaylara Personel Belgelendirme Kuruluşu tarafından Kurumun şekil şartlarına uygun şekilde Veri Koruma Görevlisi Sertifıkası düzenlenir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 4 yıldır. Sertifikanın geçerliliğini kaybetmemesi için, 4 yılın dolmasından önce, tekrar sınava girmek ve sınavda başarılı olmak gerekiyor. Veri Koruma Görevlisi unvanına sahip olunması ve bu unvanın kullanılabilmesi için, Veri Koruma Görevlisi sertifikasına sahip olunması gerekiyor.

 

Veri Koruma Görevlisi Danışmanlık Hizmetinin Önemi

Veri Koruma Görevlisi, yukarıdaki başlıklar altında anlatıldığı üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda akredite belgelendirme kuruluşu tarafından bu konuda belgeye (sertifikaya) sahip olan kişidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve bu konudaki kavramlar, Türkiye’de görece olarak yeni bir konudur. Bununla birlikte, ilgili mevzuat, Veri Sorumlusu kişi, kurum ve şirketlere oldukça detaylı ve ciddi yükümlülükler getirmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve getirdiği yükümlülükler hakkında detaylı bilgi, KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başlıklı yazımızda anlatılmaktadır. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde ise, ciddi yaptırımlar, idari para cezaları ve ihlalden zarar gören kişiler tarafından tazminat talepleri söz konusu olmaktadır. Bu sebeple, Veri Sorumlusu kişi, kurum ve şirketlerin kişisel verilerin korunması alanında uzmanlığı bu alandaki yetkili kurum tarafından onaylanmış kişi olan bir Veri Koruma Görevlisinden KVKK destek ve danışmanlık hizmeti alması son derece önemlidir ve tavsiye edilmektedir.