Ceza Hukuku

Kasten Yaralama

Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama, İnsan Üzerinde Deney, Organ veya Doku Ticareti Kasten yaralama, taksirle yaralama, insan üzerinde deney yapılması ve organ veya doku ticareti suçları, Türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunundaki Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı, madde 86-93 …

Kasten Öldürme

Kasten Öldürme Suçu Kasten öldürme suçunu işleyen, yani bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.   Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri, bu suçun; tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya …

Hakaret Suçu

Hakaret Hakaret suçu, Türk Ceza Kanununda “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak” şeklinde tanımlanmıştır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir …

Gözaltı

Gözaltı Yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu …

Arama ve El Koyma

Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve El Koyma   Hangi Durumlarda Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama Kararı Verilir? Ceza Muhakemesi Kanunu; yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerin aranması için, arama …

Delil Yetersizliğinden Beraat ve Karar Türleri

Ceza Yargılamasında Karar Türleri ve Beraat Kararı Delil Yetersizliğinden Beraat Ne Demektir? Ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı, aslında aşağıda Ceza Yargılamasında Karar Türleri başlığı altında anlatılan, sanık hakkında beraat kararı verilebilecek durumlardan “yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması”na karşılık gelir. Sanığın atılı suçtan …

Çocuk Koruma Kanunundaki Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında, Çocuklar İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Çocuk Koruma Kanunu, çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbirler konusunu ayrıntılı olarak düzenlemiştir.   Çocuklar İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Nelerdir? Çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik …

Çocuk Koruma Kanununda Soruşturma ve Kovuşturma

Çocuk Koruma Kanununda Soruşturma ve Kovuşturma Suça sürüklenen çocuk hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasına dair hususlar, Çocuk Koruma Kanununda düzenlenmiştir.   Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Soruşturma Çocuk Koruma Kanununda soruşturma ile ilgili hususlar, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.   Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Soruşturma Nasıl Yürütülür? Suça …

Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma

Uzlaştırma   Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar Ceza Muhakemesi Kanununda uzlaştırma kapsamına giren suçlar, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar, Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan; Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, Türk Ceza Kanunu madde 86; madde 88), Taksirle …

Tutuklama Nedenleri

Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama Nedenleri   Hangi Durumlarda Sanık ve Şüpheli Tutuklanabilir? Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. Tutuklama kararı için önemli bir kriter, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile …