Ceza Hukuku

İletişimin Tespiti Dinlenmesi Kayda Alınması

Ceza Muhakemesi Kanununda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Hakkındaki Düzenlemeler   Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi (iletişimin tespiti, iletişimin dinlenmesi, iletişimin kayda alınması), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 135. maddede düzenlenmiştir. Bu hususta kullanılan bazı ifadelerin tanımları; Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, …

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Haksız Tutuklama, Gözaltı, El Koyma Nedeniyle Tazminat (Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat)   Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemi, özet olarak haksız tutuklama nedeniyle tazminat, haksız gözaltı nedeniyle tazminat ve haksız el koyma nedeniyle tazminat istemini ifade eder. Bu şekilde özetlenebilecek olan, …

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması   Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli …

Kamu Davasına Katılma

Kamu Davasına Katılma   Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. Kanun yolu muhakemesinde, davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp …