Borçlar Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi) Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin yükleniciye (müteahhide) arsa paylarını devrettiği, bunun karşılığında yüklenicinin de o arsa üzerinde bağımsız bölümler inşa etmeyi üstlendiği bir sözleşme türüdür. Müteahhit tarafından …

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan (Kaynaklı) Alacak Davası, Sebepsiz Zenginleşme Bedelinin İadesi Davasında Faiz, Sebepsiz Zenginleşme Şartları, Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı, Parası Ödenen Malın Teslim Edilmemesi Sebebiyle Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşme Yargıtay Kararları

Haksız Fiilden Dolayı Tazminat

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin mal varlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir. Haksız Fiilden Sorumluluk Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle (haksız fiilden dolayı tazminat …

Eser Sözleşmesi

Eser Sözleşmesi   Eser Sözleşmesi Nedir? Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.   Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Sorumluluğu (Yükümlülükleri – Borçları) Genel Olarak Yüklenici, üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa …

Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları   Borcun İfa Edilmemesi Giderim Borcu Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi …